Συντάξεις στρατιωτικού προσωπικού

Κοινοποιείται έγγραφο του ΓΕΣ, προς ενημέρωση ενδιαφερομένων:

Συντάξεις Στρατιωτικού προσωπικού

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος