Ανακοίνωση του ΜΤΣ για Βοηθήματα του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη»

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση που αφορά τα βοηθήματα του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.