Κάρτα Εισόδου στο Γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση την 22 Δεκ 2022 — 09:51

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη διαταγή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, οι ε.α. Αξκοι και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΕΝ δικαιούνται έκδοση κάρτας εισόδου και χρήση του γυμναστηρίου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ.

Όσοι επιθυμούν χρήση του Γυμναστηρίου, κατ’ εξαίρεση, να απευθύνονται απευθείας στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ.

Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Λάρισας, δεν δέχεται και δεν διεκπεραιώνει αιτήσεις.