Φόρμα Κάρτας Εισόδου στο Γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ