Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/1986 για χρήση Γυμναστηρίου 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί, θα λάβετε ηλεκτρονικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης, που απαιτείται για την έκδοση Κάρτας Εισόδου στο γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ