Βράβευση αριστούχων μαθητών

Κάθε χρόνο εκδίδεται διαταγή από την ΕΑΑΣ, σχετικά με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες βράβευσης των αριστούχων τέκνων των ε.α. Αξκων.

Το Παράρτημα Λάρισας, ενημερώνει σχετικά τα μέλη του για τις απαιτούμενες διαδικασίες.


11 Οκτωβρίου 2021

1. Σας γνωρίζουμε ότι, σε εκτέλεση Διαταγής του ΓΕΣ, που αφορά στην βράβευση αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2020 – 2021, θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας και μέχρι την 03 Νοε 2021 και ώρα  11:30, οι αιτήσεις των μελών, των οποίων τα τέκνα είναι αριστούχοι μαθητές (βαθμό 18,1 και άνω.) της Β’ και Γ΄ Λυκείου, προκειμένου αυτές να υποβληθούν έγκαιρα στην ΕΑΑΣ, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Αιτήσεις που θα περιέλθουν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δε θα γίνουν δεκτές.

2. Διευκρινίζεται ότι στην υπόψη Δγή ορίζεται σαφώς ότι τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και η κατηγορία τους, δηλαδή οι απόφοιτοι της Β’ ή της Γ’ Λυκείου ή και των δύο τάξεων καθορίζεται κάθε φορά και κατ’ έτος με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ, διότι τα κονδύλια των βραβεύσεων αποτελούν τμήμα του προϋπολογισμού του ΓΕΣ.

3. Επειδή τα χρήματα διατίθενται αποκλειστικά από το ΓΕΣ, παρακαλούμε όπως οι αιτήσεις που θα υποβληθούν να αφορούν μόνο στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ, που προέρχονται από τον Στρατού Ξηράς.

4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα παρακάτω:

α. Αίτηση (λήψη από εδώ)

β. Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του γονέα

γ. Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ. του γονέα

δ. Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου μαθητή.

ε. Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου μαθητή.

στ. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος μαθητής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

ζ. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

η. Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2020 – 21.

5. Επισημαίνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει:

    α. Στα γραφεία του Παραρτήματος Λάρισας, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

    β. Ηλεκτρονικά (email), με αποστολή των δικαιολογητικών στο eaaslarisas@gmail.com


23 Ιανουαρίου 2022

Ξεκίνησε η διαδικασία παραλαβής των επαίνων, από τους δικαιούχους. Η παραλαβή του επαίνου είναι απαιτούμενη προϋπόθεση, για να ακολουθήσει η πίστωση των χρηματικών ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.