Παραθερισμός στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα

Τελευταία ενημέρωση την 22 Μαρ 2023 — 16:49

Η ΕΑΑΣ διαχειρίζεται τα αιτήματα παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα μόνο των εν αποστρατεία Αξιωματικών.

Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, υποβάλλουν αιτήματα προς την Μονάδα / Υπηρεσία, όπου υπηρετούν.

Τα μέλη της ΕΑΑΣ, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, δικαιούνται παραθερισμό στα ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, σύμφωνα με τον πίνακα δικαιωμάτων.

 

Παραθεριστική περίοδος  2023

Παρακαλούμε να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν, πριν τηλεφωνήσετε στην ΕΑΑΣ για απορίες

1. Περίοδοι παραθερισμού

ΣΕΙΡΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΚΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

1η 

Πέμπτη 11 Μαϊ 

Κυριακή 21 Μαϊ 

11 

Δευτέρα 22 Μαϊ

2η 

Τρίτη 23 Μαϊ 

Πέμπτη 01 Ιουν 

10 

Παρασκευή 02 Ιουν

3η 

Σάββατο 03 Ιουν 

Τρίτη 13 Ιουν 

11 

Τετάρτη 14 Ιουν

4η 

Πέμπτη 15 Ιουν 

Κυριακή 25 Ιουν 

11 

Δευτέρα 26 Ιουν

5η 

Τρίτη 27 Ιουν 

Πέμπτη 06 Ιουλ 

10 

Παρασκευή 07 Ιουλ

6η 

Σάββατο 08 Ιουλ 

Τρίτη 18 Ιουλ 

11 

Τετάρτη 19 Ιουλ

7η 

Πέμπτη 20 Ιουλ 

Κυριακή 30 Ιουλ 

11 

Δευτέρα 31 Ιουλ

8η 

Τρίτη 01 Αυγ 

Πέμπτη 10 Αυγ 

10 

Παρασκευή 11 Αυγ

9η 

Σάββατο 12 Αυγ 

Τρίτη 22 Αυγ 

11 

Τετάρτη 23 Αυγ

10η 

Πέμπτη 24 Αυγ 

Κυριακή 03 Σεπ 

11 

Δευτέρα 04 Σεπ

11η 

Τρίτη 05 Σεπ 

Πέμπτη 14 Σεπ 

10 

Παρασκευή 15 Σεπ

12η 

Σάββατο 17 Σεπ 

Τρίτη 27 Σεπ 

11 

 

2. Δικαιούχοι παραθερισμού είναι τα μέλη της ΕΑΑΣ, καθώς και τα μέλη ορφανικών οικογενειών.

 

3. Η ηλικία των τέκνων, εξάγεται με την αφαίρεση του έτους γέννησης, από το τρέχον έτος. Για το έτος 2023:

α. Μέχρι ετών 18, θεωρείται αυτός που γεννήθηκε μετά την 1 Ιανουαρίου 2005.

β. Μέχρι ετών 25, θεωρείται αυτός που γεννήθηκε μετά την 1 Ιανουαρίου 1998.

Αναλυτικές οδηγίες περί μοριοδότησης τέκνων θα βρείτε ΕΔΩ. (ανοίγει σε νέα καρτέλα)

 

4. Τρόποι υποβολής δικαιολογητικών

α. Ηλεκτρονικά (προτιμώμενος τρόπος)

β. Ταχυδρομικά

Λόγω προβλημάτων με εταιρίες ταχυμεταφορών (courier), που αντιμετωπίσαμε κατά το παρελθόν, όπως απώλεια ή εκπρόθεσμη παράδοση φακέλων, ταχυδρομικές αιτήσεις ΔΕΝ θα παραληφθούν.

γ. Με παράδοση στα γραφεία του Παραρτήματος Λάρισας.

Τα γραφεία θα είναι ανοικτά για παραλαβή αιτήσεων, στις 27, 28, 29, 30, 31 Μαρτίου, από 09:00 έως 11:00

Πέραν των παραπάνω ημερών και ωρών, μπορείτε να υποβάλλετε δικαιολογητικά σε σφραγιστό φάκελο, στο ταχυδρομικό κουτί που βρίσκεται τοποθετημένο έξω από τα γραφεία του Παραρτήματος, στον 5ο όροφο (Μανδηλαρά 3).

 

5. Χρονικές Λεπτομέρειες

α. Έναρξη Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών: Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

β. Πέρας Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών: Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της παραπάνω καθοριζόμενης ημερομηνίας θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβληθείσες και δεν θα γίνουν δεκτές.

 

6. Δικαιολογητικά

α. Αίτηση Παραθερισμού

(1) Για τους Αξκούς ε.α.,  θα βρείτε την αίτηση ΕΔΩ. (ανοίγει σε νέα καρτέλα)

(2) Για τις Ορφανικές Οικογένειες, δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα Τέκνα, του αποβιώσαντος Αξκού ε.α., θα βρείτε την αίτηση ΕΔΩ. (ανοίγει σε νέα καρτέλα)

   Σε κάθε Αίτηση Παραθερισμού, υπάρχει υποχρέωση επιλογής πέντε (5) διαφορετικών «Σειρών Προτίμησης». Σε περίπτωση που για προσωπικούς – οικογενειακούς λόγους, ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες των πέντε (5) τότε, με την υποβολή της αίτησης, θεωρείται ότι αναγνωρίζει και δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που δεν επιλεγεί καθόλου για παραθερισμό έτους 2023, αυτό πιθανώς και να οφείλεται στο γεγονός της μη καταγραφής πέντε (5) «Σειρών Προτίμησης».

   Επιπροσθέτως, επί της Αίτησης Παραθερισμού, υφίσταται η δυνατότητα επιλογής «Οποιαδήποτε Σειρά». Εφόσον σημειωθεί η ένδειξη «ΝΑΙ», παρέχεται η δυνατότητα ώστε, όταν τα εξαχθέντα μόρια του δεν επιτρέπουν την επιλογή του σε μια από τις δηλωθείσες Παραθεριστικές Σειρές, να δύναται να παραθερίσει, έστω και σε κάποια άλλη Σειρά Παραθερισμού.

β. Αντίγραφο ταυτότητας μέλους ΕΑΑΣ

γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από ΕΔΩ)

δ. Για τα τέκνα που είναι Σπουδαστές [ενήλικα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία σπουδάζουν σε πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ή σε ιδιωτικά λύκεια ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος, ή σχολές μαθητείας του OAEΔ ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής], απαιτείται ένα εκ των παρακάτω :

(1) Εγκεκριμένη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία έναρξης σπουδών και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών, ή εναλλακτικά,

(2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων, της εν ισχύ Φοιτητικής Ταυτότητας.

ε. Εφόσον είναι Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών ή υπηρετούν την θητεία τους (ενήλικα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους), ανάλογα με την περίπτωση, ένα από τα παρακάτω:

(1) Βεβαίωση της Στρατιωτικής Σχολής που σπουδάζουν, σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία έναρξης σπουδών και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.

(2) Βεβαίωση της Στρατιωτικής Μονάδας που υπηρετούν, σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, όπου να φαίνεται η Μονάδα, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία παρουσίασης στην Μονάδα και ο προβλεπόμενος χρόνος απόλυσής του.

στ. Για τα άνεργα τέκνα (ενήλικα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους), απαιτείται ένα εκ των παρακάτω :

(1) Εγκεκριμένο Δελτίο Ανεργίας και των δύο όψεων, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στα μητρώα ανέργων του οποίου (οφείλουν να) είναι εγγεγραμμένα, ή εναλλακτικά,

(2) Πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από τον ΟΑΕΔ (σ.σ. εκδίδεται ηλεκτρονικά), στην περίπτωση που το Δελτίο Ανεργίας έχει λήξει.

ζ. Στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου, πλέον του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται και ένα αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίγραφο της δικαστικής απόφασης (σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου ή μη, αντίστοιχα), που καθορίζει την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου.

η. Αντίγραφο πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης Ε1 στο οποίο να φαίνεται ότι είναι καταγεγραμμένα τα υπ’ όψιν τέκνα

θ. Στην περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων (πλην της περιπτώσεως που σε κάποιο τέκνο περιήλθε η σύνταξη του θανόντος γονέα του), τα τέκνα καταλογίζονται ως προστατευόμενα, στον γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, τα τέκνα καταλογίζονται ως προστατευόμενα στον πατέρα. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, τα τέκνα καταλογίζονται ως προστατευόμενα, στον γονέα αυτόν. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

ι. Τα ανήλικα τέκνα, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που περιγράφονται στις παραπάνω περιπτώσεις, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον αιτούντα γονέα, δεν λογίζονται ως προστατευόμενα Μέλη. Στον υπολογισμό του ποσού των 3.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα :

(1) Η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο, με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.

(2) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

ια. Μονογονεϊκή Οικογένεια

Μονογονεϊκή οικογένεια, νοείται εκείνη όπου ο γονέας του ανήλικου τέκνου, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, είναι τα εξής:

(1) Περίπτωση Χηρείας: 

Πιστοποιητικό Χηρείας ή Πιστοποιητικό (ή Βεβαίωση) Οικογενειακής Καταστάσεως. 

(2) Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης Γάμου

(α) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως.

(β) Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που καθορίζει την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου (σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου ή μη, αντίστοιχα).

ιβ. Πολύτεκνη Οικογένεια

Ως Πολύτεκνος θεωρείται αυτός που έχει τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα και άνω. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω :

(1) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως.

(2) Τελευταία φορολογική δήλωση Ε1,  στην οποία να φαίνεται ότι είναι καταγεγραμμένα τα υπ’ όψιν τέκνα στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003, προκειμένου να διαπιστωθεί – συνδυαστικά με το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως – ότι τα υπ’ όψιν τέκνα, του καταλογίζονται ως προστατευόμενα.

(3) Τα δικαιολογητικά για τα ενήλικα τέκνα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 6δ, 6ε, 6στ.

ιγ. Για τον Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου ή του Τέκνου του:

(1) Ως Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες, σωματικές ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών, σε ίση βάση με τους άλλους και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό τουλάχιστον 50 %. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι :

(α) Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) είτε

(β) Γνωμάτευση (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή).

(2) Οι παραπάνω υποβαλλόμενες γνωματεύσεις θα πρέπει να είναι σε χρονολογική ισχύ, κατά την ημερομηνία ενάρξεως των αιτουμένων παραθεριστικών περιόδων. Διαφορετικά θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «εφ’ όρου ζωής», για να γίνουν αποδεκτές.

(3) Ειδικά για τα τέκνα ΑμεΑ, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον αιτούντα γονέα, δεν λογίζονται ως προστατευόμενα Μέλη. Στον υπολογισμό του ποσού των 6.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα :

(α) Η διατροφή που καταβάλλεται στο τέκνο με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.

(β) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

ιδ. Για Λουτροθεραπεία (ΠΡΟΣΟΧΗ ισχύει μόνο για τους Αξκους ε.α.) :

(1) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/2011, δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι Αξκοι ε.α.

(2) Για να υπολογιστούν τα μόρια της Λουτροθεραπείας, θα πρέπει να συνυποβληθεί σχετική Γνωμάτευση, σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο, με ημερομηνία του τρέχοντος έτους 2023, από Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή από το ΝΙΜΙΤΣ, θεωρημένη από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου (όχι Διευθυντή Κλινικής ή Γραμματεία), όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑ-ΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.

Προσοχή:   Όλα τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης εντός του έτους 2023, εκτός αν στην περιγραφή κάποιου από αυτά, αναγράφεται κάτι διαφορετικό.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος