Κάρτα Εισόδου στην Πισίνα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση την 26 Μάι 2023 — 11:55

    1. Τα μέλη της ΕΑΑΣ  μπορούν να ζητήσουν την έκδοση κάρτας εισόδου και χρήσης της πισίνας της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, υποβάλλοντας στο Παράρτημα Λάρισας της ΕΑΑΣ, τα παρακάτω;

        α. Αίτηση, την οποία θα λάβετε ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

        β. Ιατρική γνωμάτευση από Καρδιολόγο.

        γ. Ιατρική γνωμάτευση από Ακτινολόγο.

        δ. Φ/Α Ταυτότητος ΕΑΑΣ για τα ε.α. στελέχη.

        ε. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητος για τα μέλη οικογενειών των ε.α. στελεχών.

2. Αν επιθυμείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά:

    α. Υπογράψτε ψηφιακά την αίτηση.

    β. Υποβάλετε όλα τα παραπάνω έγγραφα χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποβολής εγγράφων.

3. Η ημερομηνία έναρξης και πέρατος λειτουργίας της πισίνας, καθορίζεται για κάθε έτος, από την 1η Στρατιά.