Έκδοση Ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΣ 03

Τελευταία ενημέρωση την 03 Ιούν 2023 — 20:04

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν προχωρήσετε στη συμπλήρωση της φόρμας.

 

 

Πριν απευθυνθείτε στην ΕΑΑΣ για έκδοση ταυτότητας, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που ακολουθούν. Στο τέλος της σελίδας, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους για τη διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων.

Αξιωματικοί Χωροφυλακής – Ελληνικής Αστυνομίας που τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ

1. Δικαιολογητικά 

α. Αίτηση 

β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή, διαστάσεων Π=94 pixels, Υ=100 pixels και ανάλυση 300 dpi. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης φωτογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή να προσκομίζονται δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας, διαστάσεων 2,5 Χ 2,5 εκ. με στολή ή πολιτικά.

δ. Εγκύκλιος Αποστρατείας ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή ΦEK Αποστρατείας.

ε. Βεβαίωση κατοικίας ή Φ/Α λογαριασμού ΔΕΚΟ, όπου φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας.

στ. Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Mερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση υπέρ EAAΣ. 

ζ. Επιπλέον Δικαιολογητικά σε περίπτωση Επανέκδοσης ταυτότητας Ε.Α.Α.Σ. λόγω αλλαγής στοιχείων ή απώλειας.
Με τον όρο «Αλλαγή Στοιχείων» εννοείται π.χ. η αλλαγή Αστυνομικής Ταυτότητας ή της Διεύθυνσης Διαμονής ή των Αριθμών Τηλεφώνων κ.λπ.
Στην περίπτωση που η αλλαγή στοιχείων αφορά την Διεύθυνση τότε απαιτείται και το δικαιολογητικό που περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο 3ε, ενώ στην περίπτωση της απώλειας ή κλοπής απαιτείται Βεβαίωση Δήλωσης Απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.

 

2. Συμπλήρωση αίτησης

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα λάβετε στο email σας το έντυπο της αίτησης, συμπληρωμένο, σε μορφή PDF.

 

3. Οδηγίες φυσικής υποβολής 

Εκτυπώστε, υπογράψτε και προσκομίστε το έντυπο της αίτησης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στο γραφείο του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ.

 

4. Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής

α. Υπογράψτε ψηφιακά το έντυπο της αίτησης 

β. Συγκεντρώστε όλα τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε αρχείο μορφής PDF, εκτός από τη φωτογραφία που θα πρέπει να είναι σε μορφή JPG ή PNG. Συμπτύξτε τα σε αρχείο ZIP, ονομάζοντάς το ονοματεπώνυμο.zip

γ. Υποβάλετε όλα τα παραπάνω έγγραφα χρησιμοποιώντας τη φόρμα υποβολής εγγράφων.