Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/1986 για χρήση Γυμναστηρίου 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση την 11 Ιούν 2021 — 13:24

Συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί, θα λάβετε ηλεκτρονικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης, που απαιτείται για την έκδοση Κάρτας Εισόδου στο γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ