Κάρτα Εισόδου στο Γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση την 14 Ιούλ 2022 — 15:16

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη διαταγή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, οι ε.α. Αξκοι και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΕΝ δικαιούνται έκδοση κάρτας εισόδου και χρήση του γυμναστηρίου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, μέχρι νεώτερης διαταγής.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος