Κάρτα Εισόδου στο Γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Τελευταία ενημέρωση την 11 Ιαν 2022 — 21:29

Με διαταγή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, απαγορεύεται προσωρινά η είσοδος των ε.α. Αξκων και των μελών των οικογενειών αυτών στο γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, λόγω λήψης μέτρων κατά της πανδημίας. 

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΑΑΣ, μέχρι να εκδοθεί νεότερη διαταγή, να μην υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση κάρτας εισόδου στο γυμναστήριο, διότι αυτές δε θα εγκρίνονται από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ.

Όσοι είναι ήδη κάτοχοι κάρτας εισόδου, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος.

 

Η ΕΑΑΣ εκδίδει κάρτες εισόδου για τον/την σύζυγο και τα τέκνα μόνο των εν αποστρατεία Αξιωματικών.

Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, εκδίδουν την αντίστοιχη κάρτα μέσω της Μονάδας / Υπηρεσίας, όπου υπηρετούν.

Για είσοδο και χρήση του γυμναστηρίου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ από τα μέλη της ΕΑΑΣ και τα μέλη των οικογενειών τους, απαιτείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Έκδοση από 1η Στρατιά/ΔΑΣΕΚΠ, μέσω της ΕΑΑΣ.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ε.α. στελέχη και μέλη οικογενείας (σύζυγος και τέκνα):

α. Αίτηση

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86, την οποία θα λάβετε ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί.

β. Ιατρική γνωμάτευση.

γ. Δύο(2) φωτογραφίες 3Χ3.

δ. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητος ή Ταυτότητα ΕΑΑΣ

 

Διαδικασία

1. Συμπληρώστε τη φόρμα για να λάβετε το έντυπο αίτησης.

2. Συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση 

3. Αν επιθυμείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά:

    α. Υπογράψτε ψηφιακά τα δυό παραπάνω έντυπα ΕΔΩ.

    β. Εξασφαλίστε αρχείο jpg με τη φωτογραφία.

    γ. Στείλτε τα παραπάνω, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο eaaslarisas@gmail.com