Επιτυχής υποβολή (Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/1986 για Γυμναστήριο)

Τελευταία ενημέρωση την 24 Ιούν 2021 — 14:42

Η υποβολή της φόρμας ήταν επιτυχής !

Έχει σταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε, σε αρχείο PDF, αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης Ν 1599/1986, που υποβάλλατε για έκδοση Κάρτας Εισόδου στο γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ.

Παρακαλούμε να το εκτυπώσετε, υπογράψετε και προσκομίσετε, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο, στο γραφείο του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ.