Επιτυχής υποβολή (αίτηση κάρτας εισόδου στο γυμναστήριο)

Τελευταία ενημέρωση την 24 Ιούν 2021 — 14:44

Η υποβολή της φόρμας ήταν επιτυχής !

Έχει σταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε, σε αρχείο PDF, αντίγραφο της αίτησης που υποβάλλατε για έκδοση Κάρτας Εισόδου στο γυμναστήριο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ.

Παρακαλούμε να το εκτυπώσετε, υπογράψετε και προσκομίσετε, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο, στο γραφείο του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ.

Συνεχίστε με τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας Υπεύθυνης Δήλωσης  Ν 1599/1986, που θα βρείτε ΕΔΩ.