Επιτυχής υποβολή φόρμας (Ενιαία Κάρτα Εισόδου)

Τελευταία ενημέρωση την 11 Ιαν 2022 — 19:57

 

Η υποβολή της φόρμας ήταν επιτυχής !

Έχει σταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε, σε αρχείο PDF, αντίγραφο της αίτησης που υποβάλλατε για έκδοση Ενιαίας Κάρτας Εισόδου μελών οικογενείας, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Παρακαλούμε να το εκτυπώσετε, υπογράψετε και προσκομίσετε, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο, στο γραφείο του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, τότε θα πρέπει:

1.  Να διαθέτετε τις φωτογραφίες των μελών σε ηλεκτρονική μορφή, διαστάσεων Π=94 pixels, Υ=100 pixels και ανάλυση 300 dpi. 

2. Να υπογράψετε ψηφιακά το έντυπο αίτησης που έχετε λάβει συμπληρωμένο, με email, σε μορφή PDF.  Διαδικασία ψηφιακής υπογραφής ΕΔΩ.

3. Να αποστείλετε την αίτηση και όλα τα συνημμένα στο eaaslarisas@gmail.com