Αίτηση Παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα από Αξκό ε.α.

Τελευταία ενημέρωση την 23 Απρ 2023 — 23:25

Πέρας Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών: Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59

1. Συμβατική υποβολή

Όσοι επιθυμείτε να υποβάλλετε αυτοπροσώπως την αίτηση στα γραφεία του Παραρτήματος Λάρισας   μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο ΕΔΩ.

 Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier, δεν θα παραληφθούν.

Για παράδοση στα γραφεία του Παραρτήματος Λάρισας, τα γραφεία (Μανδηλαρά 3, 5ος όροφος, Λάρισα) θα είναι ανοικτά για παραλαβή αιτήσεων, στις 27, 28, 29, 30, 31 Μαρτίου, από 09:00 έως 11:00.

Πέραν των παραπάνω ημερών και ωρών, μπορείτε να υποβάλλετε δικαιολογητικά σε σφραγιστό φάκελο, στο ταχυδρομικό κουτί που βρίσκεται τοποθετημένο έξω από τα γραφεία του Παραρτήματος, στον 5ο όροφο (Μανδηλαρά 3).

Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου της αίτηση, μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ. (ανοίγει σε νέα καρτέλα).

 

2. Ηλεκτρονική υποβολή

Όσοι επιθυμείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση, συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά στο πεδίο με τίτλο “Επισύναψη δικαιολογητικών”.

Έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων!